aa

Tryskání moto dílů
Tryskání moto dílů

Restaurátorské tryskání

auto - moto dílů

Provádíme restaurátorské tryskání tryskání auto - moto dílů. Veškeré díly jsou tryskány jemnými abrazivy, například za použití balotiny ( skleněné kuličky ), Jemným abrazivem určeným pro hliník a v neposlední řadě drcenými skořápkami a nebo sodou. Každé abrazivo má své určení pro různé druhy materiálů. Tryskání probíhá v tryskacím boxu za použití nízkého tlaku vzduchu, aby nedošlo k poškození dílu. Velikost zrna abraziva se uvádí v jednotkách mikronů, nejběžněji u balotiny používáme zrno 70 - 100 mikronu a 200 - 300 mikronu.

Postup přijetí dílů pro tryskání je u Nás následující.
1. Kontrola dílů při převzetí zakázky
2. Soupis dílů pro tryskání
3. Určení typu abraziva
4. Výpočet ceny tryskání dle typu abraziva
5, Samotné tryskání dílů - v případě jakýchkoliv zjištění problému při tryskání dílů, voláme zákazníkovi a provedeme konzultaci o stavu dané součástky.
6. Předání dílů dle soupisu zákazníkovi.